© KORÁLOVÝ ÚTES

Korálový útes vychází z upraveného lasturového vzoru.
Rozměr: cca 200 × 40 cm
Spotřeba: 200 g Mechita Aniversario Malabrigo
Háček: 4,5

listopad 2016


Šátek Korálový útes má tvar rovnoramenného trojúhelníka se zakulaceným až kulatým vrcholem a dlouhými cípy. Při spotřebě 200 g příze šátek dosahuje délky cca 220 cm a hloubky/výšky cca 40 cm (vyzkoušeno z příze Mechita MALABRIGO nebo Alpaca DROPS). Použila jsem háček č. 4,5, ale zdůrazňuju, že jsem zvyklá hodně utahovat.


Korálový útes vychází z upraveného lasturového vzoru. Tento krajkový vzor se skládá pouze z dlouhých sloupků, řetízkových ok a tu a tam pevného oka, znamená to tedy, že s trochou počítání dokáže tento šátek uháčkovat i začátečnice. Háčkuje se vždy za sloupek předchozí řady nebo do smyčky. Vzor je tak pružnější a práce jednodušší.


Vzor je osově souměrný, začínáme podobně jako u poloviční granny square uprostřed přepony, pravidelně přidáváme v cípech, nepravidelně přidáváme ve vrcholu. 


Práce se skládá ze tří částí, jak je vidět z následujícího obrázku.


Nejprve háčkujeme část A od středu zprava doleva a zleva doprava a opět zprava doleva atd. atd. Část A se podobá začátku poloviční granny square, jak je patrné z dalšího popisu a fotografie.

Na část A navazuje část B, která vytváří přeponu šátku. Jedná se, jak už bylo zmíněno výše, o čtveřice (maximálně tři čtveřice na každé straně), které tvoří lem, umožňují rozšiřování šátku v cípech a také šátek zpevňují. Zkoušela jsem háčkovat šátek bez lemu B a vypadalo to, no, prostě to nevypadalo...

Od čtvrté řady začíná část C, tedy vlastní tělo šátku háčkované lasturovým vzorem. Lasturový vzor se v principu opakuje po čtyřech řadách a lastury (vějířky z dlouhých sloupků) na sebe navazují podobně jako šupiny na kaprovi.

Začínáme

Začínáme pěti řetízkovými oky spojenými do kroužku pevným okem, popřípadě magickou smyčkou.

Část A


 1. řada: 6 řetízkových ok (ŘO) + 1 dvakrát nahozený dlouhý sloupek (DDS) + 6 dlouhých sloupků (DS), t.j. 1DS-1DS/1DS/1DS/1DS-1DS  + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, vše uvedené do počátečního kroužku.
 2. řada: 6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky tvořené zeleně vyznačenou trojicí v předchozí řadě. Následují 4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno žlutě) + 1ŘO (střed!) +  4DS (do mezery mezi DS v předchozí řadě vyznačeno modře). Řadu ukončuje skupina 3DS +1DDS + 1ŘO + 1DDS do smyčky tvořené koncovou červeně vyznačenou skupinou.
 3. řada začíná a končí stejně jako předchozí druhá řada, tzn.:  6ŘO + 1DDS + 3DS // 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS, mezi těmito kraji patří čtveřice DS doprostřed čtveřic předchozí řady. Jediná změna je ve středu (růžově značeno). Do mezery tvořené jedním ŘO patří čtveřice DS.


Celá část A je dobře patrná na tomto snímku.

Část A je třetí řadou hotová, přecházíme na lasturový vzor (tj. část C) a v obou cípech začínají čtveřice DS formovat část B.


Část B

Nyní již háčkujeme vlastní lasturový vzor, samozřejmě s krajovými sekvencemi lemu.


4. řada: začínáme (a vždy budeme začínat) 6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě (viz následující snímek). Do mezery mezi první a druhou čtveřicí předchozí řady přijde 9DS, základ první lastury.
Následuje 1 pevné oko (PO) do následující mezery mezi čtveřicemi DS, 3ŘO, 1PO doprostřed další čtveřice DS, pikotka (3ŘO+PO).
Další lastura (tj. 9DS) bude ve středu řady, tedy uprostřed následující čtveřice DS. Je výhodné si střed označit zamykacím značkovačem. Druhá polovina řady je zrcadlově symetrická, tedy: 1PO, 3ŘO, 1PO, pikotka, 3ŘO, + 1PO, 9DS a závěr řady 3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS. Čtvrtá řada tedy zakládá celkem tři lastury, mezi nimiž jsou dvě pikotky.
5. řada:  začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 1DS+1ŘO mezi první a druhý DS lastury... opakovat (celkem 8DS a 7 ŘO), Skupina 1DS+1ŘO+1DS do pikotky. Následuje prostřední lastura (opět 8DS a 7 ŘO) atd. Řada končí čtveřicí DS a koncovou skupinou  3DS + 1DDS + 1ŘO + 1DDS. 

6. řada: začínáme  6ŘO + 1DDS + 3DS do smyčky v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě, 4DS doprostřed čtveřice v předchozí řadě (tímto je základ části B dokončen a v každé další řadě se bude tato situace opakovat, totiž počáteční smyčka + 3 čtveřice). Následují skupiny 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO až téměř do konce řady, řada opět zrcadlově končí dvěma čtveřicemi DS a závěrečnou skupinou se smyčkou. (Přečtěte si poznámku na konci příspěvku.)
Umístění opakujících se žlutých skupin je ze snímku dobře patrné.


7. řada je závěrečnou řadou první série lastur. Po počáteční sérii čtveřic následují skupinky 1DS + 2ŘO+ 1DS + 2ŘO. V místě styku jednotlivých lastur se objevuje skupinka 2ŘO + 2DS + 2DS + 2ŘO, jak je dobře vidět na následujícím snímku.
8. řada je první řadou druhé série lastur. Jak už bylo uvedeno, řady lastur na sebe navazují jako šupiny na kaprovi. Tato řada se velmi podobá čtvrté řadě (tedy první lasturové), liší se pouze v začátku řady a zrcadlově v závěru řady. Je velmi důležité pozorně sledovat, kam se správně umisťují nové lastury, jinak hrozí nebezpečí, že se celý vzor pokazí.


Osmá řada po počátečních čtveřicích pokračuje takto: 3ŘO + 1PO doprostřed  třetí čtveřice předchozí řady, pikotka, 3ŘO + 1 PO do mezery za třetí čtveřici předchozí řady, 9DS mezi první a druhé véčko (viz následující snímek, vzniká nová lastura), 1PO do třetího véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka do mezery za třetí véčko, 3ŘO + 1PO do čtvrtého véčka, 9DS mezi čtveřici DS,  1PO do pátého véčka, 3 ŘO, 1PO + pikotka (střed vzoru)  atd. Vzor se opakuje až k závěrečným čtveřicím zrcadlově.
Šátek tvořený osmi řadami je na posledním snímku.

Přepona šátku se v této velikosti ještě prohýbá do luku, což zmizí (nebo téměř zmizí), až šátek doroste do dospělé velikosti.9. řada: je až na začátek a konec stejná jako pátá řada, tvoří ji tedy kombinace DS a ŘO.  Je třeba dbát na to, aby řada (i všechny následující řady) začínala pouze třemi čtveřicemi DS. Rozšiřování vzoru v cípu může svádět k tomu, že umístíme i čtvrtou (pátou či další) čtveřici do jakoby nadbytečné čtveřice předchozí řady. Řady tedy vždy začínají třemi čtveřicemi, za nimiž následuje nájezd na pikotku (8. řada), jednoduché véčko (1DS + 1ŘO + 1DS, 9. řada), větší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 1ŘO, 10. řada), největší véčko (1DS + 2ŘO + 1DS + 2ŘO, 11. řada) a opět nájezd na pikotku (12. řada).

Rozšiřování lasturového vzoru

Aby se šátek dobře rozevíral, je zapotřebí rozšiřovat řady nejen v cípech, ale i ve vrcholu. Vyzkoušela jsem několik možností, nejlépe se mi osvědčilo rozšiřování ve  třetí a šesté lasturové řadě, popř. i v deváté lasturové řadě.

Při rozšiřování ve vrcholu je třeba nahradit vrcholovou lasturu dvěma lasturami. To samozřejmě lze jen v takových řadách, jejichž vrchol má tvořit právě jedna lastura (např. ve druhé  lasturové řadě nelze přidávat, protože vrchol tvoří pikotka).

Situace by měla vypadat jako na následujícím schématu. Rozšiřování je možné upravit podle příze a velikosti háčku, resp. utahování vzoru.


Poznámky

1 Šátek o délce cca 200 cm tvoří osm úplných lasturových řad a první řada (nebo první a druhá řada) deváté lasturové série. Šátek je možné ukončit pikotkovým lemem.


2 Ve vzoru části B se objevují dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Pozor, varianta s obyčejnými dlouhými sloupky by však šátek stahovala, lem nebyl tak pružný.

3 Pokud se šátek příliš rozevírá (velmi záleží na typu a síle příze a také na velikosti háčku), je možné omezit véčka, tj. skupiny 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO v 6. řadě 1DS+ 2ŘO + 1DS + 2ŘO v 7. řadě. V takovém případě háčkujeme v 6. řadě pouze 1DS+ 2ŘO + 1DS (mezi jednotlivá véčka neháčkujeme 1ŘO) a v 7. řadě háčkujeme 1DS+ 2ŘO + 1DS + 1ŘO (namísto 2ŘO mezi véčky).

12 komentářů:

 1. Milá Petro, mám otázku ohledem přechodu mezi částí B a C. Hlídám, abych neháčkovala víc, než tři čtverice sloupků na okraji B. Místo nich háčkuji do čtveric z předešlého řádku pikotku nebo později véčko, jak je uvedeno. Véček mi přibývá. Co s nimi následujících řádcích? Odpočítat a umístit novou lasturu? Předem Ti děkuji za radu a přeji krásnou Květnou neděli :o)

  OdpovědětVymazat
 2. Lastury je třeba umístit v násobcích osmé řady.
  Osmá řada je druhá lasturová, háčkujeme lasturky z 9DS.
  Devátá řada je v principu 1DS+1ŘO, protože se rozháčkovávají ty devítkové lasturky.
  Desátou řadu tvoří véčka.
  Jedenáctou řadu tvoří ta volnější véčka: 1DS+2ŘO+1DS+2ŘO (pokud jsem se rozhodli pro uvolnější variantu lastur, viz poznámka pod textem)
  Dvanáctá řada je vlastně zase osmá, není třeba nic odpočítávat, protože vzor vede. Jen přibyly oproti osmé řadě dvě lastury na krajích, protože se šátek rozšiřuje.
  Taky pěknou Květnou :-D

  OdpovědětVymazat
 3. Milá Petro, moc mne to mrzí, ale nerozumím rozšiřování vzoru u vrcholu... Jsem ve třetí lasturové řadě, měla bych zde mít lastur 7, po rozšíření 8. Uprostřed mám skupinku 2DS+2DS,
  ne pikotku, jak je zelenou zakresleno ve schématu. Měla jsem začít vytváře místo pro "lasturu navíc" již ve druhé lasturové řadě? Tím, že uháčkuji do pikotky DDS+ 2ŘO+ DDS, v dalším řádku 3DDS? Ne, opravdu tomu nerozumím... Odkládám Útes na "až po svátcích". Bude to chtít osobní konzultaci...

  OdpovědětVymazat
 4. Nakonec mi to nedalo, v noci jsem kus vypárala a problém vyřešila. Jupí!
  Hezké svátky, Petro.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi velká šikulka, Elenko! Omlouvám se za zpoždění s odpovědí, byla jsem teď nějak mimo provoz :-)

   Vymazat
 5. Peťo, v pohodě, však byly svátky. Moje babička by mi v tom období nedovolila vzít ani jehlu do ruky :o)
  Přidávání uprostřed je mi jasné. Ale na cípech mi nesedí počet "véček". Včera jsme s Kamilou nad tím seděly, a nic jsme nevykoumaly. Máme velkou prosbu. Kdybys náááhodou neměla co na práci, a našla si čas vložit na blog fotky cípu šátku v 9., 10., 11., 12. a 13. řádku, jistě bychom to pochopily i na dálku. Předem děkujeme za nápovědu...

  OdpovědětVymazat
 6. Milá Petro, našla jsem řešení pikotko-véčkového problému. Jednu pikotku umisťuji do véčka. Nevím, zda postupuji podle tebe, ale to snad nevadí :o) Jsem v páté řadě lastur, okraje mi vycházejí úhledné, periodicky se po čtyřech řádcích opakují, nic nikde nešponuje. Jsem spokojená :o) Hezkou neděli!

  OdpovědětVymazat
 7. Koukám, že jsem přehlédla komentář :-( To mě mrzí. Půjdu do sebe a aspoň dodatečně to vyfotím.
  Je skvělé, že jste se se vzorem popraly a šátek vychází :-D

  OdpovědětVymazat
 8. nádherný šátek. Není, prosím, někde schéma? Abych si jej vytiskla a mohla háčkovat i na cestách?
  Díky.
  Krásný večer.
  Bohunka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kreslené schéma bohužel zatím není :-( Zkoušela jsem to několikrát, ale vždycky to skončilo vzteklým fiaskem. Nakonec jsem se rozhodla pro kombinaci fotografií jednotlivých kroků a psaných komentářů, je to na dálku nejpřehlednější způsob.
   Na všechny dotazy ráda odpovím :-)

   Vymazat
 9. Dnes jsem se rozhodla, že si uháčkuji druhý Koralový útes. Když už vím, jak na to :o)
  Nosí se skvěle, mezi mými pletenými šátky se přehlédnout nedá.)
  Tentokrát háčkuji v barvě čokoládové, belgicko-pralinko-lasturové. Z Fine Artu od Rowanu.
  O schéma se pokusím, ale nic neslibuji :o)

  OdpovědětVymazat
 10. Peti, seděla jsem nad nákkresem celý večer. Dostala jsem se do 9. řádku. Jsem v koncích. Tak, jak se šátek na začátku mění z tvaru bryndáčku na půlměsíc až trojúhelník, tak se i můj nákres deformuje.
  Myslím, že by bylo nelépe šátek nafotit po každém řádku a (pomocí té tvé počítačové vychytávky :o) zakreslit vždy pouze poslední dva řádky. A to nejlépe až do 13. řady. Alespoň začátek a první lasturu - protože tam je ten pes zakopán.
  Z Mechity nemá chybu, ta příze je pro něj jako stvořená.

  (Na kterou hodinu se chystáš k VS na slavnostní otevření? Pokusila bych se tam tehdy přijít.)

  OdpovědětVymazat